Gabriel Cramer kimdir hayat? e?itimi ya?am? eserleri çal??malar?

Sponsorlu Bağlantılar
Konu İçeriği: Gabriel Cramer kimdir hayat? e?itimi ya?am? eserleri çal??malar?, ?sviçre’li bir matematikçi olan Gabriel Cramer, 1704 y?l?nda Cenevre’de do?du. Cenevre’de matematik ve felsefe profesörlü?ü yapt?. Berlin akademisine..

?sviçre’li bir matematikçi olan Gabriel Cramer, 1704 y?l?nda Cenevre’de do?du. Cenevre’de matematik ve felsefe profesörlü?ü yapt?.

Berlin akademisine ve ?ngiliz Kraliyet Akademisine üye seçildi. “Cebirsel E?rilerin Analizine Giri?” adl? kitab? 1750 y?l?nda yay?mland?. Cramer’in bu kitab?, analitik geometri alan?nda yaz?lan ilk kitaplardan biridir. Cramer’in en büyük hizmetlerinden biri de, Jean ve Jacques Bernoulli’nin tüm kitaplar?yla, Leibniz’in “Commerciu Epistolcum” ad?n? ta??yan mektuplar?n? bir araya getirerek toplu halde yay?nlamas? olmu?tur.

Bugün, denklem sistemlerinin çözümünde kullan?lan Cramer kural? oldukça kolayl?k sa?lar.

Matemati?in geli?mesinde büyük katk?lar? olan Cramer, 1752 y?l?nda Bagnols’da öldü.

Buradasınız: Anasayfa / Genel / Gabriel Cramer kimdir hayat? e?itimi ya?am? eserleri çal??malar?
Editör: Gezginler | Tarih: 29/10/2010
Sponsorlu Bağlantılar

Mutlaka Bunları da Okuyun - Konuyla Alakalı Benzer Yazılar

Konu Başlığı: "Gabriel Cramer kimdir hayat? e?itimi ya?am? eserleri çal??malar?"

Yorum Yapın


XHTML: Şu Etiketleri Kullanabilirsiniz:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *

  • Önemli Uyarı